Tro, håb og fibromyalgi

E 171 - Titandioxid

 

E 171 – Titandioxid

 

Titandioxid - et tilsætningsstof med et tilhørende E-nummer. Titandioxid er et farvestof, som tilsættes fødevarer, slik, glasur, kosttilskud, plejeprodukter, make-up, tandpasta og medicin. Ved at bruge titanoxid opnår man en blændende hvid farve eller, hvis man samtidig tilsætter andre farvestoffer, en meget klar udgave af den farve, man ønsker, fremfor en lidt dæmpet, måske grumset, trist og knap så attraktiv farve.

Nu er EFSA, den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, langt om længe nået til den erkendelse, at titandioxid ikke er sikkert til anvendelse i fødevarer. Denne erkendelse er man nået frem til efter, at en lang række studier har påvist, at titandioxid kan være årsag til beskadigelser på menneskers DNA, og at det også kan være kræftfremkaldende. Muligvis kan stoffet også være årsag til øget inflammation i kroppen samt skader på nervesystemet. Undersøgelser har også vist, at når stoffet optages i kroppen, kan det oplagres, men konsekvenserne af dette er endnu ikke undersøgt til bunds, ligesom der ikke er undersøgelser af, hvordan stoffet interagerer med andre stoffer, naturlige såvel som kunstigt frembragte.

EU-kommissionen har på baggrund af EFSA’s udmelding besluttet, at fra den 7. august i år skal det være slut med titandioxid i fødevarer.

Det glæder mig meget, at man endelig er nået så langt, for jeg er allergisk over for en del tilsætningsstoffer, bl.a. titandioxid. Det er ikke ualmindeligt at fibromyalgiramte reagerer på titandioxid og andre tilsætningsstoffer, men det er ikke noget, man i Danmark vægter så højt, at man omtaler det, selv om det kan give højst ubehagelige reaktioner, for de, der er følsomme for disse stoffer.

Desværre er medicin ikke i samme kategori som fødevarer, så medicinalindustrien har lov til at fortsætte deres uhæmmede brug af farvestoffer i tabletter, hvilket jeg har uendelig svært ved at forstå. Hvorfor skal syge mennesker udsættes for unødvendige farvestoffer? Syge menneskers kroppe er jo i forvejen belastet af sygdom, så hvorfor skal kroppen udsættes for skadelige farvestoffer, når den har brug for alle sine forsvarsmekanismer til at bekæmpe den sygdom, som kroppen lider af, og netop ikke har brug for at skulle bruge ressourcer på at nedkæmpe et sundhedsskadeligt farvestof? Hvis jeg er syg og har brug for medicin, er jeg da fuldstændig ligeglad med, om mine tabletter er råhvide eller kridhvide, om de er grålige, eller om de er skriggrønne, det eneste, der betyder noget for mig, er, at de hjælper mig mod den sygdom, jeg har brug for hjælp til at bekæmpe eller lindre.

Som eksempler kan jeg fortælle:

- at, da jeg fik fibromyalgi, blev jeg tilbudt medicin, som måske kunne lindre og tage toppen af smerterne samt måske kunne hjælpe mig til en bedre søvn – men da jeg sammen med en overlæge, som er ekspert i fibromyalgi, gennemgik alle de muligheder, der er, viste det sig, at alle præparater uden undtagelse indeholdt titandioxid.

- at, da jeg fik iskias-smerter, var det umuligt at finde et stærkt smertestilnende præparat, som kunne hjælpe mod smerterne. Alle indeholder titandioxid. Alternativet var, at jeg fik noget muskelafslappende, som måske kunne hjælpe en smule. Jeg ved så nu, at jeg helst ikke skal løbe ind i noget, som giver stærke smerter.

- at, da jeg fik et voldsomt udslet efter et insektbid, som sandsynligvis kunne være et flåt-bid, og derfor skulle behandles med antibiotika, tog det min læge ekstra 15-20 minutter at finde et egnet antibiotika-præparat, som ikke indeholdt titandioxid. Undskyld til de ventende patienter i venteværelset, som på grund af titandioxid måtte vente ekstra længe.

Og selv om tandpasta ikke direkte er medicin, vil jeg da lige alligevel supplere med at fortælle, at min tandlæge anbefaler mig en bestemt tandpasta, men da den indeholder titandioxid, bliver vi nødt til at tænke i alternative baner og finde en anden løsning.

Langt over 1000 medicinske præparater indeholder titandioxid – det er mere reglen end undtagelsen, at medicin indeholder titandioxid.

Behøver jeg at sige, at jeg glæder mig til den dag, hvor også medicin skal være fri for farvestoffer og E-numre. Indtil da, glæder jeg mig over, at titandioxid snart udelukkes af fødevarer – selv om det næppe kommer til at gøre den store forskel for mig personligt, da jeg jo af princip helst undgår fødevarer med E-numre. Men forbuddet er et skridt på vej i den rigtige retning.

 

Kærlige hilsener

fra

Merete.